Resources & Links

Click any of the image below to go to their website

LHDN

Central Bank of Malaysia

Customs

E-Perolehan


Related Links

Inland Revenue Board of Malaysia [LHDN]

ezHasil Login

Act & Regulations

Source from LHDN website


Central Bank of Malaysia [BNM]

Act & Regulations

Source from BNM website


Ministry of Finance [E-Perolehan] Guidance

Supplier & Consultant

E-Perolehan System Login
Supplier/Consultant Registration
E-Bidding Login
Access Medium Registration
Company Information Login

Registration Guide
 • Peraturan Pendaftaran Syarikat Bekalan Dan Perkhidmatan Dengan Kementerian Kewangan Malaysia.
 • Senarai Kod Bidang Pendaftaran (Bekalan Dan Perkhidmatan)
 • Senarai Ralat Permohonan Pendaftaran Secara Online
 • Dokumen Sokongan Untuk Pendaftaran Pembekal
 • Peraturan Pendaftaran Firma Perunding Dengan Kementerian Kewanga Malaysia
 • Senarai Kod Bidang Untuk Perunding
 • Dokumen Sokongan Untuk Perunding
Supporting Documents
 • Surat Akuan (Untuk Syarikat 100% Bumiputera)
 • Borang Pengesahan Akaun Bank Syarikat
 • Borang Pengisytiharan Kementerian Kewangan
 • Surat Akuan Pembida
 • Surat Akuan Pembida Berjaya
 • Terma & Syarat Pendaftaran
 • Templat Kontrak Kementerian eBidding

Source from E-Perolehan website


Royal Malaysian Customs Department [RMCD]

Register GST

Act & Regulations

Source from RMCD website


Companies Commission of Malaysia [SSM]

SSM ezBiz Login
SSM MyLLP Login
SSM BizTrust Login

Act & Regulations
 • Companies Act 2016
 • Companies Regulations 2017
 • Limited Liability Partnerships Act 2012
 • Limited Liability Partnerships Regulations 2012

Source from SSM website